monteringsskitse

 

Safe-Thermo er udviklet for styring af
ventilatorer, der anvendes i kontormiljø
for køling af elektroniken i personlige
computere, printerskabe, nødstrøms-
forsyninger etc., uden at sikkerheden
reduceres og oftest med en væsentlig
støjreduktion som resultat.

Ideen i Safe-Thermo er en trinløs regule-
ring af ventilatorens omdrejningstal
som funkton af følerens temperaturpå-
virkning, og arbejdsområdet går fra
5 Volt til 99,7 af fuld Vcc, maximalt re-
guleringstab kun 0,03 Volt. Et sikker-
hedskredsløb er indbygget via relæ, der
automatisk aktiveres ved uønsket elek-
tronisk svigt eller kortslutning/afbry-
delse af føler, således at ventilatoren i
alle tilfælde går å¨maximale omdrejnin-
ger ved fejl.

Den medfølgende føler er af typen NTC,
monteret med ca. 20 cm ledning, ar-
bejdsområdet er ca. 30�C – 55�C, og
monteringen anbefales at være så tæt
på varmekilden som muligt, fastmonte-
ret ved hjælp af skrue eller clips. Man vil
også kunne anvende føleren til flowmå-
ling, men kun i udstyr hvor ventilatoren
kan fungere på tomgangsspændingen
ca 5 Volt, således at der altid forgår et
flow omkring føleren. For ændring af
arbejdsområdet kan der leveres andre
følere – kontakt venligst SUPPLY-TEAM.

Monteringsskitse

Temperaturtest

På figur 1. ses en grafik test af varmepåvirkningen på nøglekomponenterne i en computer. Det ses tydeligt, at temperaturen kun afviger med 2-3 grader ved reduceret omdrejningstal på ventilatoren, svarende til en halvering af ventilatorstøjen
20 min/Div Rumtemperatur 25,5 grader

Tekniske Data:
Min.
Max.
12 V Indgangsspænding
7,5 V
17,0 V
24 V Indgangsspænding
14,8 V
30,0 V
12 V Udgangsspænding
4,8 V
99,7% af Vcc
24 V Udgangsspænding
11,5 V
99,4% af Vcc
Start puls
0,4 sek.
3 sek.
Reguleringsområde:
Grå føler
30 C
55 C
Rød føler
25 C
48 C
EMC udstråling
ingen
ingen
Afbrydelse af føler
99,7% af Vcc
Kortslutning af føler
99,7% af Vcc
Sikkerhedskredsløb
100% af Vcc
Temperatur:
Under opbevaring
-30 C
+85 C
Under drift
+10 C
+60 C
Fugt:
under drift
20%
80%